Mam zawód-mam pracę. Podniesienie jakości i atrakcyjności  kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach
Home...
Pesonel projektu:
 
Koordynator Projektu Aldona Bełc

Specjalista ds. merytorycznych Agnieszka Jędrzejewska

Księgowa Anna Bełc

Specjalista ds. organizacji staży i praktyk Włodzimierz Witczak

Specjalista ds. promocji i IT Piotr Próba

Nazwa beneficjenta i dane kontaktowe:

Miasto Skierniewice reprezentowane przez mgr Marię John - dyrektora Zespołu Szkół
   Zawodowych nr 2 im. chor. J. Paczkowskiego w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 15

  telefon: (46) 833-32-67
  fax: (46) 833-23-11
  e-mail: sekretariat@zsz2skc.p