Mam zawód-mam pracę. Podniesienie jakości i atrakcyjności  kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach
Home...
Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kształcenia i zwiększenie szansy do zatrudnienia na lokalnym rynku pracy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach im. chor. Józefa Paczkowskiego, poprzez staże i praktyki zawodowe, rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, zajęcia z doradcą zawodowym oraz naukę z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu pomiarowego i diagnostycznego.
Założenia projektu:
 
Projekt  adresowany jest do grupy 120 uczniów(10K) oraz 27 nauczycieli(3K)
Uczniowie, którzy zostaną objęci wsparciem muszą być w wieku od 16 do 19 lat  
Będą to uczniowie klas I i II Szkoły branżowej I stopnia oraz I,II,III klasy technikum
Nauczyciele i uczniowie zamieszkują na terenie woj. łódzkiego
Do projektu będą mogli przystąpić uczniowie bez względu na płeć

Efektem projektu będzie nabycie przez uczniów i nauczycieli pożądanych kompetencji i  
kwalifikacji, zwiększenie ich szans na zatrudnienie po zakończeniu kształcenia zawodowego  
oraz podniesienie jakości kształcenia w szkole..