Witamy na stronie projektu :

Mam zawód-mam pracę.
Podniesienie jakości i atrakcyjności  kształcenia
w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Beneficjent: Miasto Skierniewice
Całkowita wartość projektu:
1 785 955,10 PLN
Kwota dofinansowania:
1 603 692,40 PLN
O projekcie... Fundusze Unijne... Galeria Dokumenty do pobrania... Personel projektu...